Wśród projektów zrealizowanych przez firmę do najważniejszych zaliczyć należy:

 • Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu LMG – w zakresie planowania przestrzennego i lokalizacji obiektów liniowych,
 • Zagospodarowanie złóż gazu ziemnego w rejonie Środy Wielkopolskiej – w zakresie prac przedprojektowych,
 • Odazotownia Gazu Grodzisk Wlkp. (we współpracy z firmą PBG – Polska),
 • Terminal Ekspedycyjny Wierzbno (ekspedyt kolejowy ropy naftowej, punkty przeładunku autocystern i cystern kolejowych, baza magazynowa ropy naftowej na 20 000 m3, pompownia ropy z wpięciem do ropociągu "Przyjaźń"),
 • Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Górzyca (we współpracy z firmą PBG – Polska),
 • Kopalnia Gazu Ziemnego Kościan – rozbudowa (we współpracy z firmą PBG – Polska),
 • Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Zielin – rozbudowa (we współpracy z firmą TDE – Kanada),
 • Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno (we współpracy z firmą Propak – Kanada),
 • Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno – rozbudowa (we współpracy z firmą TDE – Kanada),
 • gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno – Elektrociepłownia Gorzów Wlkp. (60 km),
 • gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno – Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Zielin (35 km),
 • gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Górzyca – Kostrzyń Paper (15 km),
 • sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rzeplin, Mędłów, SUchy Dwór gm. Żórawina (17 km sieci),
 • sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trzebień Mały (Kolonia) gm. Bolesławiec (1,5 km sieci),
 • sieć kanalizacji ogólnospławnej i rodzielczej w miejscowości Bolesławiec gm. miejska Bolesławiec (2,5 km sieci),
 • sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rudziniec gm. Rudziniec (15 km sieci),
 • sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jazgarzewszczyzna, Łoziska, Stara Iwiczna gm. Lesznowola 19 km sieci),
 • sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipany i Nowa Wieś gm. Bolesławiec (14,5 km sieci),
 • sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grębocin gm. Lubicz (18,5 km sieci),
 • sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chełkowo gm. Śmigiel (1,5 km sieci),
 • sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Glińsko gm. Śmigiel (2,5 km sieci),
 • sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kruszyn, Nowe Jaroszowice, Suszki, Osiecznica gm. Bolesławiec (30 km sieci),
 • sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jakuszów, Rzeszotary, Dobrzejów gm. Legnica (25 km sieci),
 • sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chocieszów, Wolany, Studzienno, Niwa gm. Szczytna (40 km sieci),
 • sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowa Sól gm. Nowa Sól (10 km sieci),
 • sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sulęcinek gm. Krzykosy (30 km sieci),
 • sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stoszowice, Budzów, Olbrachcie Wielkie gm. Stoszowice (25 km sieci),
 • sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Motylewo, Jenin, Bogdaniec, Łupowo gm. Bogdaniec (25 km sieci),
 • sieć wodociągowa dla miejscowości Trzebień Mały (Kolonia) gm. Bolesławiec (1,5 km sieci),
 • sieć wodociągowa dla miejscowości Mielno gm. Gubin (1 km sieci),
 • sieć wodociągowa w miejscowości Bolesławiec gm. miejska Bolesławiec (2 km),
 • sieć wodociągowa dla miejscowości Rudnica, Grodziszcze, Różana gm. Stoszowice (15 km),
 • sieć wodociągowa dla miejscowości Stary Jaromierz, Karszyn, Wojnowo, Chwalim gm. Kargowa (35 km),
 • sieć wodociągowa dla miejscowości Miłaków, Żuków gm. Nowe Miasteczko (15 km),
 • sieć gazowa średniego ciśnienia Małkinia Górna - Kosów Lacki (18,5 km),
 • sieć gazowa średniego ciśnienia w miejscowości Kosów Lacki (3,3 km),
 • sieć gazowa średniego ciśnienia w miejscowości Sława (10 km),
 • sieć gazowa średniego ciśnienia w miejscowości Zielona Góra (7 km),
 • sieć gazowa średniego ciśnienia w miejscowości Łysomice (10 km).
 • Uzbrojenie osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Dobromierz gm. Dobromierz w tym: ulice osiedlowe (jezdnia + chodnik) (1,2 km), sieć kanalizacji sanitarnej (1,2 km), sieć kanalizacji sanitarnej (1,6 km), sieć kanalizacji deszczowej (1,8 km), sieć wodociągowa (1,1 km), kablowa linia oświetleniowa ulic (0,84 km, 31 latarnii), linia kablowa SN z kontenerową stacją transformatorową (0,6 km).


Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska BSB Szymański spółka jawna
ul. Fabryczna 23a, 65-463 Zielona Góra
tel.: 68 453 58 18, 68 453 58 19, fax: 68 453 58 18 (19) wew. 121
e-mail: bsb@bsb.zgora.pl