Referencje:

Jesteśmy zielonogórskim biurem projektowym.

Początki działalności Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska BSB Szymański spółka jawna sięgają stycznia 1993 r..

Wtedy to, bazując na pracownikach, kilku rozwiązanych państwowych pracowni projektowych, powstało nowe biuro projektowe.

Początkowo głównym przedmiotem projektowania były projekty obiektów infrastruktury technicznej terenu, takie jak sieci wodociągowe, kanalizacyjne oraz gazowe. W pierwszych latach działalności pracownicy firmy zaprojektowali także szereg oczyszczalni ścieków (o wielkości od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy RLM) oraz ujęć ze stacjami uzdatniania wody.

Od roku 1995 we współpracy z wieloma firmami z Kanady i Stanów Zjednoczonych, firma bierze udział w realizacji projektów związanych z zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej.

Przedsiębiorstwo wykonuje projekty infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu we wszystkich branżach budowlanych, w szczególności: sanitarnej, gazowej, konstrukcyjnej, elektrycznej, architektonicznej.

W chwili obecnej dysponujemy zespołem projektanckim, który łączy w sobie dynamizm, kreatywność, dbałość o wysoką jakość projektów oraz doświadczenie.

Zajmujemy się obsługą formalno-prawną i projektową dla inwestycji, od momentu powstania koncepcji do czasu zakończenia budowy. Świadczymy także swoje usługi jako podwykonawcy.

Naszymi klientami są:Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska BSB Szymański spółka jawna
ul. Fabryczna 23a, 65-463 Zielona Góra
tel.: 68 453 58 18, 68 453 58 19, fax: 68 453 58 18 (19) wew. 121
e-mail: bsb@bsb.zgora.pl